Jest nas w Polsce prawie półtora tysiąca !

"Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych" pod red. Prof. Kazimierza Rymuta podaje liczbę 1279 osób o nazwisku Antończyk oraz 71 bez kreski nad "n" - Antonczyków. Dane do publikacji zostały zaczerpnięte z bazy PESEL z roku 1992 i obserwując statystyki demograficzne należy przyjąć, że liczby te na dzień dzisiejszy niewiele się zmieniły. Dokładnych statystyk brak, być może dane takie istnieją, jednak nie są publikowane lub nie potrafiliśmy do nich dotrzeć.
Zamieszczoną mapkę skonstruowaliśmy na podstawie ww. opracowania, stąd podział kraju na 49 województw; linie nowego podziału administracyjnego kraju nie pokryły się ze starym więc ilość Antończyków i Antonczyków zamieszkujących obecne województwa może być obarczona nieznacznym błędem. Liczby na mapce zawierającej 49 województw to ilość zamieszkujących je Antonczyków, w "dymku" - po naprowadzeniu nad województwo kursora myszy, pojawia się jego nazwa oraz liczba osób o nazwisku Antonczyk (bez kreski nad "n") - jeśli na terenie tego województwa tacy zamieszkują.

English


We are almost fifteen hundred in Poland!

"Dictionnary of names in contemporary use" by Professor Kazimierz Rymut quotes a number of 1279 persons with name Antończyk, and 71 without the dash over "n" - Antonczyk. Data for the publication were retrieved from a PESEL database of 1992 and, following the demographic statistics we have to assume that these numbers did not change much. No exact statistics exist, maybe there are some data but either they are not published or we couldn't reach them.
The enclosed map was designed based upon the a/m study, thus the country is still divided into 49 voivodships. Lines of former and present division are not overlapping, thus the number of Antończyks and Antonczyks living in each of them may be slightly inaccurate. The "baloon" visible upon pointing the cursor at the voivodship shows the name of voivodship and number of persons with name Antonczyk (without dash over "n") - if there are any living in this voivodship. The map with present division of our country shows the number being a sum of persons bearing our name with and without dash over "n".

Polish

 16 województw  49 województw
 guestbook  home