Treść korespondencji (content)
  Mój e - mail: (My e-mail)
  Imię Nazwisko: (Full name)
  Adres: (Address)
  /Instytucja (/Institution)

Jeśli pole [Mój e-mail] nie zostało wypełnione prosimy o zamieszczenie dokładnych
danych adresowych i ewentualnie numeru telefonu.
Odpowiadamy na korespondencję zwiazaną wyłącznie z rodziną Antończyk